Konferencija “Fizinis ugdymas visiems”

0 Comments

2019 m. gruodžio 3 d. VAEV atstovai dalyvavo Briuselyje vykusioje konferencijoje “Fizinis ugdymas visiems”. Konferencijos metu pabrėžėme neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą svarbą, pasidalijome projekto “3D for VET Teachers” rezultatais. Vienas iš VAEV komandos narių pranešimą apie įtraukios veiklos duomenų bazę bendrojo lavinimo mokyklose.